Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Colutea arborescens L.

Srpski naziv

Žuti bagrem, pucalica, grohotuša


Opis vrste

Žbun visok 2-3 (u kulturama do 4) m, jako razgranat, sa uspravnim granama, ove su na poprečnom preseku okruglaste, u početku dlakave, kasnije gole, zelene do sivozelene, na starijim granama kora se ljušti u vidu svilastih vlakana. Listovi neparno perasto složeni, dugački 6-15 cm, većinom sa 3-6 pari listića; ovi su eliptični, okruglastojajasti, reče obrnuto jajasti, 1,5-3 (do 4) cm dugački i 0,75-1,5 cm široki, sa kratkom drškom, kožasti, na vrhu većinom usečeni, sa kratkim šiljkom, na licu zeleni i goli, na naličju svetliji i pokriveni prorečenim dlakama, sa ± izraženim, mrežasto povezanim nervima. Zalisci mali, slobodni, jajasto-lancetasti, šiljati, dlakavi, brzo opadaju. Cvasti dugačke do 5 cm, sa dugačkom cvetnom drškom, rastresite, sa malim brojem cvetova, ± viseće, stoje u pazuhu listova sa kojima su iste dužine ili nešto kraće; osovina cvasti pokrivena priljubljenim beličastim dlakama. Cvet krupan, većinom oko 2 cm dugačak ili duži, sa cvetnom drškom dugačkom oko 15 mm, nešto dužom od čašice, koja docnije odeblja. Čašica široko zvonasta, pokrivena priljubljenim svetlim, beličastim dlakama, dvousnata; čašićna cev 5-6 puta duža od tupih čašićnih zubaca, od kojih su dva gornja kraća od donjih. Krunični listići otvoreno žute boje; zastavica uspravna, skoro okrugla, dugačka kao i iskrivljena krila i tupi, ka unutrašnjoj strani savijeni čunić; na zastavici se nalazi šara crvenomrke boje. Tučak s drškom go ili neznatno dlakav; stubić savijen, na vrhu proširen, sa unutrašnje strane gusto pokriven čekinjama, dugačkim do 5 mm, sa zadebljalim žigom na vrhu koji je opkoljen vencem dlaka. Mahune viseće, sa dugačkom drškom, naduvene, (5) 6-8 cm dugačke i oko 3 cm široke, na vrhu šiljate, gole ili u mlačem stadijumu pokrivene prorečenim dlakama, glatke, zrele mrke boje, sa prozirnim, pergamentnim, žilavim kapcima na kojima se neznatno ističe nervatura; mahune ne pucaju i ne opadaju, ostaju na stablu do iduće godine; duž ± ravnog lečnog šava nalazi se 30-40 semenki postavljenih u početku u dva reda, kasnije u 3-4. Seme dugačko 3-4 mm, bubrežasto, bočno spljošteno, glatko, tamne boje, sa prilično dugačkim pupkom. Cveta od maja do avgusta. Veoma česta na krečnjačkoj podlozi u polusredozemnim šumama, najčešće u šumama hrasta medunca na kraškom području. U Srbiji raste u svetlim hrastovim šumama, u šibljacima i šumarcima, na kamenjarima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kult. i autohtono na Balkanu.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović