Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lathyrus aphaca L.

Srpski naziv

Bezlisni graor, obični grahor, žuta grahorica


Opis vrste

Jednogodišnja biljka. Izdanak potpuno go, sivozelene boje. Stabla pojedinačna ili u većem broju zajedno, ustajuća ili povijuše, 10-40 (-60) cm duga, jednostavna ili razgranata, tanka, četvorouglasta. Donji listovi ograničeni na osnovu, povezanih zalistaka, srednji i gornji svedeni na velike zalistke i jednu jednostavnu ili dvojnu rašljiku. Grozd sa 1 (retko 2) cveta. Cvetovi svetložute boje. Plod mahuna pravo odstojeća, često malo savijena, sa 4 do 6 semena. Seme mrke do crne boje. Cveta u maju. Stanište: U strnim žitima, detelištima, lucerištima, u vrtovima, na ruderalnim mestima, livadama i pašnjacima. Opšte rasprostranjenje: Od Balkanskog poluostrva do Engleske, Francuske, Holandije, Belgije, Nemačke, Danske i severnog dela bivšeg SSSR-a, prostire se do Irana, Avganistana i Egipta. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Gajena vrsta. Termofilan korov mahunarki.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović