Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke

Srpski naziv


Opis vrste

Višegodišnja biljka, sa kratkim rizomom i vretenasto zadebljalim korenom, bez dlaka ili retko sa slabim dlakama. Stablo uspravno ili ustajuće, 15-60 cm visoko, jednostavno ili pri osnovi razgranato, često dosta snažno, nije okriljeno, četvorouglasto. Listovi sa okriljenim vretenom, sa 2 ili 3 (do 4) para listića, koji su jedan od drugog udaljeni; listići usko lancetasti do linearni, 1,5-7,5 cm dugi i 2-3 (4) mm široki, ušiljeni, sa 3-5 paralelnih, slabo istaknutih nerava; zalisci usko polustrelasti, većinom kraći od lisne drške, dugi 1-2 cm i široki 1-2,5 mm. Grozdaste cvasti kraće ili duže od listova, sadrže 3-9 cvetova. Cvetovi 12-20 mm dugi, na tankim drškama. čašica zvonasta, sa lancetastim zubcima; donji zubci približno dugi kao čašična cev, gornji mnogo kraći. Krunica žućkastobela; zastavica često crvenkasto prevučena. Stubić nije proširen, niti je uvijen. Mahuna prava, linearna, 3-6 cm duga i 3-5 (8) mm široka, glatka, sa slabo izraženim nervima, u zrelom stanju crvenomrke boje. Seme 2,5-3 mm dugo, glatko, često sa mrljama; u mahuni se nalazi 12-20 semena. Cveta u aprilu i maju mesecu. Raste na vlažnim, umereno vlažnim i suvim livadama i svetlijim šikarama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović