Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl

Srpski naziv

Tilovina


Opis vrste

Razgranat listopadni grm visine do 1-3 m. Kora grana i grančica je jako izbrazdana, crnosiva. Listovi složeni – tročlani – po tri lista na dršci dugoj oko 3 cm, srednji listić upadljivo duži od bočnih. Cvetovi su žuti, stoje u obliku grozdaste cvasti dugoj oko 8 cm; raskošnog su mirisa i medonosni. Plod je mahuna, dlakava, smeđe boje. Seme žutosmeđe, bubrežasto. Cvetanje: V-VI.
Balkanski (Ilirsko-balkanski) endem – nastanjuje submediteranska područja Hercegovine, Dalmacije, Crne Gore i Albanije. Rod Petteria dobio je naziv po botaničaru amateru Franzu Peteru (1798-1853) iz Dalmacije.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović