Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Trifolium vesiculosum Savi

Srpski naziv

Gušava detelina


Opis vrste

Jednogodišnja, 20-40 cm visoka biljka, uspravne, uzdužno brazdaste, često crvenim prevučene stabljike. Slabo je razgranjena ili grane nedostaju. Listovi, kao i stabljika goli, eliptično-lancetasti, sa polukružnom flekom s gornje strane. Glavice prividno vršne, velike na kratkim drškama. Cvast (korola) svetloružičasta, duža od čašice. Cvetanje: IV-VII.
Evroazijsko-cirkumpolarna, na celom arealu samo mestimično rasprostranjena biljka, a u Evropi ugrožena, targetna vrsta koju predlažu na ex-situ zaštitu sejanjem. I kod nas je zbog specifičnosti staništa (aluvijalno-slatinske livade) proređena. U severnu i južnu Ameriku i Australiju/Novi Zeland je uneta. Sa kultivisanim formama se uspešno gaji kao krmna biljka.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović