Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Vicia biennis L.

Srpski naziv

Dvoletnja graorica


Opis vrste

Dvogodišnja 60-150 cm visoka biljka. Grane sa 4-6 pari lancetastih do objajastih, 2-4 cm dugih listića. Cvasti sa mnogo (10-15) cvetova, prstasto raspoređenih. Latica (korola) bledo ljubičasta ili bela s tamnim venama. Cvetanje: VI-VII. Evroazijski florni element lesnih travnatih područja. Biljka je u prirodi ugrožena, dok se u kulturi eksperimentiše sa gajenjem kultivara.

Sin. Vicia picta Fischer et C.Meyer
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović