Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Vicia cracca L.

Srpski naziv

Graorica, ptičja grahorica


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Rizom puzeći, razgranat, na poprečnom preseku okrugao. Stabljika visoka 30-150 cm, nerazgranata ili razgranata. Lišće se završava razgranatim rašljikama i ima 6-12 pari sedećih listića; ovi su uzano eliptični do linearni, na vrhu šiljati ili zaobljeni. Cvasti su obično duže od lista u čijem pazuhu se nalaze, sastavljene od velikog broja cvetova (većinom oko 15). Cvet velik, ljubičaste boje. Plod mahuna, izduženo rombična, spljoštena, gola, mrke do crne boje, sa drškom koja ne izlazi iz čašice. Seme okruglo, maslinastomrke boje, išarano tamnijim pegama, nalazi se po 4-8 komada u mahini. Cvetanje: VI-VIII. Stanište: Na livadama, u šikarama, šibljacima, na njivama, u svetlim šumama. Opšte rasprostranjenje: Raširena skoro u celoj Evropi, severno i na Islandu; ne javlja se u jedno delu Južne Evrope; u Turskoj je retka, sreće se na Kavkazu, u Maloj Aziji, u Sibiru. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Livade, ugari, zapostavljena i žbunovita područja.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović