Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Myrtales -> familia Lythraceae

Vrsta

Latinski naziv

Ammannia verticillata (Ard.) Lam.

Srpski naziv


Opis vrste

Jednogodišnja zeljasta biljka. Stablo je negranato ili se grana pri osnovi, dužine do 15-20 cm. Listovi su sedeći, izduženo linearni ili jezičasti, u parovima naspramno raspoređeni. Cvetovi crvenkasti, pojedinačni u pazuhu listova, sa izraženom heterostilijom (različite dužine stubića u cvetovima), ponekad i tristilijom (na jednoj biljci stubić u cvetovima se javlja u tri različite dužine). Plod je čaura. Cvetanje i oprašivanje: VI-VII; entomofilija (insektima). Plodonošenje i raznošenje: VII-VIII; epizoohorija (na telu životinja).
Ova biljka je novija pojava u spontanom širenju ka severu. Poreklom je iz Južne Evrope (severna Italija, Crna Gora, Srbija), a izgleda da prirodno proširuje svoj areal rasprostranjenja. Živi na vlažnim i močvarnim mestima: litoralna zona površinskih voda, pionirska i efemerna vegetacija periodično plavljenih obala, obale od nepokretnog supstrata bez ili sa raštrkanom vegetacijom, ševari i tršćaci (obično bez slobodne stajaće vode), ritovi u kojima dominira Juncus effusus ili druge visoke site. Način unošenja: pretpostavlja se da se vrsta proširila iz južnijih krajeva Srbije; moguće i preko plovnih objekata. Status: retka i bez stabilne populacije.
Autor: Goran Anačkov
Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status nedovoljno poznat (DD)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović