Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Oxalidales -> familia Oxalidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Oxalis corniculata L.

Srpski naziv

Zlatna soca, puzeći cecelj


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa mnogobrojnim, nadzemnim izdancima dugim 15-50 cm. Stablo puzeće ili ustajuće (eng. Creeping Woodsorrel = puzeća kiseljača), na čvorovima se ukorenjuje, sa gustim dlakama. Listovi mutnozeleni, sa dugim drškama, dlakavi. Cvasti sa 1-7 cvetova u štitolikum monohazijumima, sa gustim dlakama na dugim drškama, u pazuhu listova. Krunični listići objajasti, spreda urezani, skoro dvostruko duži od čašice, 4-7 mm, zlatnožuti. Plod je cilindrična čaura, sa gustim dlakama, duga 10-25 mm. Seme mrko, 1-1,2 mm dugo, eliptično, naborano.Cvetanje i oprašivanje: od juna do septembra; autofilija. Plodonošenje i raznošenje: od jula do oktobra; autohorija.
Poreklom iz Južne Evrope, introdukovana je kao ukrasna biljka. Čovek potpomaže širenje, jer je dekorativna i ostavlja je tamo gde je prisutna. Javlja se na suvim i otvorenim staništima. Na ivicama puteva, između kamenja, na osulinama, u živim ogradama, vinogradima, baštama, parkovima, jarkovima, često na peskovitim i kamenitim zemljištima. Češća je u ravnici. Populaciono je formirana.
Autor: Mirjana Krstivojević
Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović