Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Oxalidales -> familia Oxalidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Oxalis stricta L.

Srpski naziv

Obični cecelj, američka soca


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 15-40 cm. Stablo uspravno ili ustajuće, razgranato, sa rasutim dlakama, ne ukorenjuje se na čvorovima. Listovi sa dugim drškama, trodelni bez zalistaka, naspramni. Cvetovi pojedinačni ili u štitolikim monohazijumima, petočlani, na kratkim drškama. Čašični listići jajasto lancetasti, šiljati, 3-4 mm, ostajući. krunični listići objajasti, 6-8 mm dugi, svetložuti ili svetlozeleni. Plod čaura. Seme crvenomrko sa arilusom, 1-1,3 mm. Cveta od juna do oktobra.
Poreklom iz Severne Amerike (Kanada, SAD), uneta je kao dekorativna biljka. Širi se pre svega u baštama, ali se može naći u poljima, parkovima, vinogradima, oranicama, pored puteva, na vlažnom staništu. Kao originalno šumska vrsta (eng. Wood Sorrel = šumska kiseljača) raste i u šumama, pre svega u širokolisnim listopadnim rečnim šumama vrba (Salix), jova (Alnus) i breza (Betula). U prirodi zasad nema stabilnu populaciju, javlja se sporadično.
Autor: Mirjana Krstivojević
Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Unesen, odomaćen, ponegde masovan korov. Teško ga se osloboditi, npr. pored trotoara.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović