Vrsta

Latinski naziv

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze

Srpski naziv

Slatinski cvet, Gmelinova travulja


Opis vrste

Višegodišnja, polužbunasta biljka, koja sa cvetnim stabljikama naraste do 60 cm u visinu. Stabljika je već od sredine često granata, ali je najizraženiji deo prizemna rozeta listova, kojih je mnogo, objajastih, ravnog oboda. Zbog izgleda sjajnih i kožastih listova ponekad ga zovu i slatinska salata. Cvetovi metličaste cvasti su plavičasto-ljubičasti. Cveta leti, od jula do septembra.
Biljka je zaslanjenih mesta, izrazita halofita (soljubiva vrsta). Karakteristična je za livadsko-stepsku vegetaciju, te je kod nas najzastupljenija u Banatu, kao i u Potisju i Podunavlju na mestima koja joj odgovaraju, ponekad i sa većim brojem jedinki. Panonski je endem.

Stari naziv Statice gmelini Willd.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Panonski endem
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović