Vrsta

Latinski naziv

Plumbago europaea L.

Srpski naziv

Blitvina, vranemil


Opis vrste

Ova vrsta je u flori Srbije veoma retka. Zabeležena je u okolini Vranja, Preševa i Gnjilana, a najveći broj lokaliteta utvrđen je istraživanjem teritorije zaštićenog prirodnog dobra PIO "Dolina Pčinje". Nastanjuje termofilne šumske fragmente, šibljake i kamenjare, ali se javlja i kao element ruderalne flore. Svojim arealom zahvata područje Sredozemlja, Male Azije, Armenije i Irana.
Delovanje negativnih faktora: vrsta je ruderalnog karaktera, ali izgradnja naselja savremenog tipa, formiranje betonskih površina, upotreba herbicida i formiranje većih deponija bi mogli da ugroze staništa ove vrste.
Autor: Zavod za Zaštitu Prirode Srbije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović