Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Polygonaceae

Vrsta

Latinski naziv

Polygonum amphibium L.

Srpski naziv

Barski dvornik


Opis vrste

Višegodišnja biljka vezana za vodene ekosisteme, ali nije akvatična u pravom smislu – vegetira u dva oblika: terestričnom i vodenom. Širi se i prezimljava rizomom, koji je okruglast, razgranat. Stablo dlakavo i ± žlezdasto hrapavo. Ohree (modifikovani zalisci) na vodenim biljkama gole, na terestričnim dlakave. Cvetovi stoje u krasolikim, bezlisnim grozdovima; prašnika 5. Cvetanje leti – od juna do septembra. Biljka ruderalnog karaktera rasprostranjena u jarcima, stajaćicama, barama i sl.

Novi naziv: Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović