Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Polygonaceae

Vrsta

Latinski naziv

Polygonum orientale L.

Srpski naziv

Orijentalni dvornik


Opis vrste

Jednogodišnja, zeljasta biljka sa jakim i dubokim korenom. Stablo je visoko 80-200 cm, člankovito, žbunasto, bogato razgranato. Listovi su prosti, krupni, jajasti, naizmenično raspoređeni, donji su na drškama, gornji sedeći. Obod lista je ceo. Cvetovi su dvopolni, crveni, grupisani su u vršne, viseće klasolike cvasti na vrhu stabla i grana. Cveta od 7-9, plodonosi od avgusta do kraja opktobra. Entomofilija, autogamija, endozoohorija, antropohorija.
Poreklom iz Istočne Azije (Indija, Kina), kod nas se gaji u baštama kao ukrasna biljka. U Srednjoj Evropi se kultiviše od pre oko 200 godina. Tokom transporta (kao biljni otpad) plodovi ispadaju i niču pored puteva, na ulicama i oko seoskih i gradskih smetlišta. Ne postoji stabilna populacija, uglavnom se javlja u malom broju (3-5 jedinki) na jednom lokalitetu, ali najčešće kao pojedinačni primerci. Kao zadivljala efemerofita javlja se na ruderalnim mestima, oko deponija, pored puteva, na ulicama i naseljenim mestima. Međutim, bez obzira na efemernost, svake godine, tokom transporta biljnog otpada, dospevaju novi plodovi na gore pomenuta staništa i zbog toga je stalno prisutna na pojedinim lokalitetima. S obzirom da vrsta može biti veoma krupna i razgranata jedan primerak pokriva i 2-3 kvadratnih metara površine. Često se javlja i na novim lokalitetima iako nije biljka selica. U Vojvodini se nalazi u fazi prilagođavanja i neophodno je pratiti njegovo dalje ponašenje i širenje.
Autor: Pal Boža


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (hortikulturna)


Rasprostranjenje

Kult. i podivlj.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović