Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Polygonaceae

Vrsta

Latinski naziv

Rumex acetosella L.

Srpski naziv

Mali kiseljak, tankolisni štavalj


Opis vrste

Jednogodišnja, 10-40 cm visoka biljka, sa crvenkastom stabljikom. Listovi lancetasti i strelasti; donji na dugim peteljkama, gornji sedeći. Crvenkasti cvetovi su sitni, skupljeni u duge, rastresite grozdove. Dvodoma biljka. Cveta V-IX. Zrela biljka proizvodi mnogo semenja, koje se osipa, zatim klija uglavnom u proleće. Semenje je dobra ptičja hrana, privlači mnoštvo zebica (Fringillidae).
Biljka je kosmopolit, česta na umereno toplim staništima svuda od nizijskih do gorskih oblasti. Raste na kiselim, suvim i lakšim tlima, pored puteva, na oranicama, u travnjacima, naročito proređenim. Indikator je zemljišta niže plodnosti. Kao korov nije naročito opasan, jer se obradom zemljišta lako iskorenjuje, delovi korena koji dospu na površinu brzo se suše i izgube sposobnost regeneracije. Jestiva biljka, mladi izdanci se mogu pripremiti kao salata, čorba, varivo, ali je konzumiranje prevelike količine škodljivo zbog sadržaja oksalne kiseline. Stoka ga rado jede (naročito ovce), ali u većim količinama može da bude otrovan, a pokošen sa travom smanjuje kvalitet krme. Ima i lekovite osobine.

Sin. Rumex tenuifolius (Wallr.) Á.Löve
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjen. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović