Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Caryophyllales -> familia Portulacaceae

Vrsta

Latinski naziv

Portulaca oleracea L.

Srpski naziv

Tušt, tortulak, portulak


Opis vrste

Polegla, 20-30 cm duga, sukulentna, gola, od osnove granata zeljasta jednogodišnja biljka, sedećih, dole naizmeničnih, gore naspramnih listova loptasta do objajasta oblika. Cvetovi u pazuhu listova ili grana, pojedinačni ili po 2-3, sitni, žuti. Čaura se otvara poklopcem. Seme bubrežasto, crno. Cvetanje: VI-VIII.
Stanište: Pored puteva i staza, na jako ugaženim ili šljunkovitim mestima, često i kao okopavinski korov. Opšte rasprostranjenje: Biljka severno Američkog ili srednje Azijskog porekla, danas adventivno raširena u celoj Evropi. (Interesantno je da iako pantropsko-mediteranski element, do nas stiže sa severozapada. U najintenzivnijem širenju je u Vojvodini, ali odsustvuje sa stepa i useva na lesu, više voli suve peskove.)
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta (odomaćena pridošlica)


Rasprostranjenje

Rasprostranjena (i kult.)

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović