Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Adonis vernalis L.

Srpski naziv

Gorocvet, gospina vlas


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 10-40 cm visoka. Rizom jak, crnosmeđ, sa mnogo crnih žila. Stabljika uspravna, jednostavna ili granta, gola, samo u početku dlakava, u donjem delu ljuspasta i izbrazdana. Listovi stabljike ± sedeći, 2-4 puta perasto deljeni, sa usko linearnim režnjevima, goli ili retko dlakavi. Cvetovi pojedinačni, uspravni, 3-7 cm u prečniku, žuti. čašičnih listića 5, široko jajasti, sa mekim dlakama. Kruničnih listića 10-20, usko klinasti, po obodu celi ili nazubljeni, svetložuti. Plodovi gusto sabijeni, 4-5 mm dugački, trbušasti, skoro loptasto objajasti, mrežasto naborani, dlakavi, prema osnovi izduženi, sa kukasto savijenim kljunom. Cveta od aprila do maja. Raste na pesku, po sušnim livadama, po obodima kserofilnih šuma, kao i u nekim kserofilnim šumama. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, suve livade (Bačka); Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Istočne stepe (npr. Rusija).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović