Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Comarum palustre L.

Srpski naziv

Barski petolist, zabijelnik, sedmoprsnik


Opis vrste

Višegodišnja, atraktivna, skoro polužbunasta biljka (naraste i do 1 m visine). Cveta u junu-julu, 5-7 kruničnih listića su tamno crveni i upola kraći od zelenih čašičnih listića. Plavozeleni perasti listovi neparno lancetasti, sastoje se od 5-7 ražnjeva.
Polarna vrsta koja je u srednjoj Evropi glacijalni relikt močvarnih treseta sa jovom (Alnetum glutinosae). Biljka koja je sužavanjem vlažnih ekotipa danas gotovo pred izumiranjem. U Panonskoj niziji sačuvan je samo na šačici staništa. Jedno od tih je na prostoru Obedske bare, jedinom poznatom nalazištu u Srbiji.

Sin. Potentilla palustris (L.) Scop.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Polarna vrsta koja je kod nas glacijalni relikt tresetišta.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović