Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Solanales -> familia Solanaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hyoscyamus niger L.

Srpski naziv

Bunika


Opis vrste

Jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka, nekada korovska, danas sve ređa. Naučni naziv potiče od grčkih reči hys=svinja i kyamos=grah, jer svinje jedu biljku bez posledica, iako je vrlo otrovna. Krupni listovi u donjem delu biljke na drškama a u gornjem delu sedeći i poluobuhvataju stabljiku, eliptični su ili izduženo lancetasti, na vrhu zašiljeni. Stabljika uspravna i do 1 m visoka. Cela biljka pokrivena vunastim i žlezdastim dlakama od kojih je lepljiva. Cvetovi su pojedinačni, skoro sedeći u pazuhu listova, često raspoređeni u šoru samo sa jedne strane, tako obrazujući klasoliku cvast. Čašica cevasto zvonasta, po obodu sa 5 trouglastih šiljatih režnjeva, krunica prljavožuta sa ljubičastom nervaturom; malo je zigomorfna, po obodu ima 5 nejednakih režnjeva, spolja dlakava iznutra gola. Prašnika 5, antere ljubičaste; plodnik jajasto izdužen, malo spljošten. Plod čaura sa poklopcem. Cvetanje do kasne jeseni, VI-X.
Biljka ruderalnih mesta, bunjišta, ruševina, često pored naselja i puteva, ali povremeno i na njivama. Evroazijska vrsta, ali je preneta u Ameriku i Australiju.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović