Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malvales -> familia Thymelaeaceae

Vrsta

Latinski naziv

Daphne malyana Blečić

Srpski naziv

Malijev likovac


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Pukotine krečnjačkih stena. Crna Gora, Bosna i Hercegovina (sliv reke Pive), jugoistočna Bosna, Srbija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović