Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Cyperaceae

Vrsta

Latinski naziv

Carex hirta L.

Srpski naziv

Dlakava oštrika


Opis vrste

Višegodišnja , rastresito busenasta biljka, sa puzećim rizomom i dugim, debelim, podzemno puzećim izdancima. Stabljike visoke 10-60 (90) cm, prave ili pri osnovi savijenem tupo trouglaste.Listovi linearni,pljosnati, pri vrhu tanko zašiljeni, pri osnovi sa dugim rukavcima. Cvast se sastoji iz (1) 2-3 tanka, valjkasta, približena muška klasića na peteljkama i široka, prava, gusta ženska klasića. Pleve muških klasića jajaste, odsečene; kod ženskih klasića jajasto-lancetaste, na vrhu šiljato zašiljene. Meškovi polukožasti, pravi, jajasto-konični, naduveni. Plod orašica, jajasta ili jajasto-trouglasta, smeđozelena. Cvetanje: VI-VII.
Stanište: Česta na peskovitim i vlažnim mestima, na umereno vlažnim livadama, na plavnim terenima u dilinama reka sa glinovitim zemljištem, od nizijskog područja do planinskih predela (od 1000 do 1500 m). Opšte rasprostranjenje: Skoro u celoj Evropi, na Kavkazu, u Maloj Aziji, severnoj Africi i Severnoj Americi. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice