Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Cyperaceae

Vrsta

Latinski naziv

Carex hostiana DC.

Srpski naziv

Ivičasta oštrika


Opis vrste

Višegodišnja 20-60 (-80) cm visoka biljka. Stabljika trokutasta, uspravna i duža od listića. Listovi 2-4 mm široki, plavo-zeleni. 2-3 muška i ženska klasića, ženski na znatno kraćoj peteljci, uspravni, oko 1 cm dugi. Ima karakteristične tamnocrvene brakteje oivičene zelenom bojom (naziv!), jajolike i na vrhu ± tupe. Plod 3-5 mm, zelene boje. Cvetanje: V-VII. Naučno ime nosi spomen na austrijskog botaničara Nicolaus Thomas Host-a (1761-1834).
Varijabilna vrsta koja se navodi i kao sekcija ili agg. Literatura već ionako složenih oštrika kod ovog taksona donosi nekoliko specijalnih opisa koji ukazuju na sklonost hibridizaciji. Npr. navodi se za severne oblasti Carex hostiana x viridula kao dobar takson (= Carex × fulva Goodenough; ostali pravilni nazivi sinonima za ovaj hibrid su Carex hostiana × serotina, Carex × appeliana Zahn, Carex × leutzii Kneuck. i Carex hostiana × lepidocarpa Gooden. – svi se odnose na isti hibrid). Širom areala preklapanja hibridizuje i sa žutom oštrikom (Carex × flava) koju u Makedoniji zamenjuje još jedan hibridizaciji sklon predstavnik agregata Carex × demissa. U Severnoj Americi opisan je hibrid sa tamošnjim vrstama poznat pod imenom C. hostiana × viridula ssp. brachyrrhyncha var. elatior (sin. Carex × pseudofulva Fernald p.p.) i hibrid Carex x leutzii var. pseudofulva (Fern.) Boivin – oba slabo dokumentovana.
U Srednjoj Evropi rasprostranjena vrsta šaši, a javlja se cirkumpolarno, na severnoj polulopti (Kanada i istočni deo SAD) kao submeridionalno-montano-borealni, atlantski florni element. Raste u mezotrofnim vlažnim, močvarnim livadama. U okruženju Alpa je rasprostranjena, inače sporadična (najjužnije CG i Bugarska). Penje se do 1500 m, ali se može naći i u nižim krajevima.

Sin. Carex biformis F.W.Schultz, nom. illeg. Carex fulva Host
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice