Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Cyperaceae

Vrsta

Latinski naziv

Carex sylvatica Hudson

Srpski naziv

Oštrika šumska


Opis vrste

Višegodišnja , rastresito busenasta biljka, sa skoro odrvenelim rizomom. Stabljike visoke (10) 20-80 (100) cm, tanke, nežne, tupo trouglaste, do iznad sredine pokrivene listovima, sa povijenim do visećim vrhom. Listovi široki (2) 4-6 (9) mm, linearni, pljosnati, zašiljeni i viseći. Cvast se sastoji iz jednog linearno-lancetastog, širokog muškog klasića na vrhu i 3-6 linearnih, razdakekih ženskih klasića sa proređenim cvetovima, na dugim peteljkama. Pleve muških cvetova jajasto-lancetaste, zašiljene; kod ženskih jajasto-lancetaste, kraće od meškova. Meškovi duguljasto eliptični, trouglasti. Orašica objajasta, trouglasta, na vrhu sa ostatkom stubića. Cvetanje: IV-V.
Stanište: U zasenčenim lišćarskim šumama, od nizije do planinskih predela, do oko 1600 m nadmorske visine. Opšte rasprostranjenje: Skoro u celoj Evropi, izuzev severnih delova i južnog dela Balkanskog poluostrva, u Maloj Aziji, severnoj Africi i Severnoj Americi. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice