Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Cyperaceae

Vrsta

Latinski naziv

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Srpski naziv

Oblić, zuka, šašinba, vežljika


Opis vrste

Višegodišnja biljka zadebljalog puzećeg rizoma. Glatka stabljika visoka do 2 m, a oko 2 cm debela, živo zelena, okrugla s vazdušnim kanalima. Listovi trouglastog preseka. Cvast je štitasto metličasta, 5-8 cm duga, ispod sa dva igličasta lista. Klasići boje rđe, izduženo jajasti. Cveta u junu i avgustu. Plod je orašica. Javlja se na obalama voda, u tršćacima (Scirpo-Phragmiteum) gradi i čiste sastojine, a ređe ga ima i na močvarnim i vlažnim livadama. Predstavnik je reliktne flore. Nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).

Sin. Scirpus lacustris L.; Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus (Sm.) Bech.; Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla; Nom. illeg. Cyperus lacustris (L.) Missbach & E.H.L.Krause
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice