Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Poales -> familia Poaceae

Vrsta

Latinski naziv

Cenchrus incertus M. A. Curtis

Srpski naziv

Američki trn, peščarski


Opis vrste

Jednogodišnja, busenasta trava poleglog stabla, dugog 20-50 cm. Listovi goli ili po obodu ± dlakavi, sa čuperkom dlaka na rukavcu. Klasići okruglasti, sedeći, grupisani u klasolike, nerazgranate cvasti. Pleve sa jakim bodljikavim trnovima (odlika raspoznavanja). Cvetanje VI-VIII, oprašivanje vrši vetar. Plodove koji sazrevaju krajem leta i u jesen raznose životinje i ljudi (na krznu, odeći).
Nova pridošlica (neofita), u Srbiji otkrivena nedavno a stigla je sa severa, iz peščara na teritoriji Mađarske. Poreklom je iz SAD, gde karakteriše suve prerije. U Evropu je stigla sredinom 20. veka i kao invazivna vrsta se raspršila širom umerenog pojasa, od Španije do Kavkaza, a u Grčkoj se odomaćio. Kod nas se ponaša kao pionirna vrsta peskova, naročito eolskih – doduše, jedan od američkih naziva mu je "dinski čičak" (Sanddune Sandbur). U Panonskoj niziji se pojavljuje isključivo na peščanoj podlozi, bilo na pašnjacima, ili u vinogradima i voćnjacima. Kod nas je zasad poznat samo u Vojvodini, formirana populacija na Subotičko-Horgoškoj peščari gde mestimice pokriva veće površine i prisutan je već u velikom broju primeraka, ali se javlja raštrkano, na malo lokaliteta.

Sin. Cenchrus spinifex Cav.; nom. illeg. Cenchrus tribuloides L.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta (nova pridošlica - status DD)


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović