Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Crocus banaticus Gay

Srpski naziv

Banatski šafran


Opis vrste

Višegodišnja lukovičasta biljka visoka 15-20 cm, sa kožasto-opnastim omotačem na maloj lukovici, koji je karakteristično izdeljen na paralelna vlakna (a ne mrežasta kao kod drugih šafrana). Široko linearni, do 1 cm široki listovi izlaze u vremenu formiranja ploda – u proleće – a cvetanje je kasno do jeseni (VII-IX). Cvetovi su ljubičasti, krupni, pojedinačni, sa dugačkom cevi perigona obavijenom spatom iz 2 priperka. Spoljašnji režnjevi perigona 4-5 cm dugi, duplo duži i nešto tamnije boje od unutrašnjih. Žig ljubičast, sa više puta deljenim režnjevima.
Biljka šuma i šikara, na manje osvetljenim travnatim padinama i u uvalama. U Srbiji vrlo retka. Ovaj šafran je ujedno i složene taksonomske pripadnosti, neki autori ga smatraju samo podvrstom unutar "agregata" Crocus vernus, dok drugi zasebnom vrstom ali koja se prema njihovom stavu vodi sa čak dva nelegitimna sinonima (C. banaticus Heuff. i C. banaticus J. Gay). Flora Srbije zauzima stav da je dobar takson, i opisuje ga pod ovim zadnjim imenom.

Sin. Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus, Crocus iridiflorus Heuff. ex Rchb.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Takson izumro iz Srbije.
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović