Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Crocus serotinus Salisb.

Srpski naziv

Šafran, brnđuša


Opis vrste

Sin. Crocus vernus subsp. neapolitanus Ker-Gawl., Crocus neapolitanus (Ker) Aschers.


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Livade. Rasprostranjen.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović