Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris foetidissima L.

Srpski naziv

Smrdljiva perunika


Opis vrste

Višegodišnja, 40-80 cm visoka biljka. Stabljika delimično spljoštena, sa jedne strane sa istaknutim rebrom a s druge zaobljena, obično nosi 2-3 cveta. Listovi sabljasti, široki 10-15 mm, kraći od stabljike ili dosežu do cvetova. Cvetovi na trljanje su neprijatnog mirisa. Spoljnji režnjevi perigona plavičaste boje, objajasti, prema osnovi postepeno suženi; unutrašnji objajasto izduženi, žućkasti. Režnjevi žiga takođe žućkasti, kraći od unutrašnjih režnjeva perigona. Priperci izduženi i zašiljeni, zeljasti, po obodu opnasti. Plod jajolika čaura, bez šiljka na vrhu, otvara se mahunasto, sa interesantnim, vrsti svojstvenim jarko crvenim semenjem. Cveta dosta kasnije u odnosu na druge vrste roda, V-VII.
Nastanjuje nizijske i niže brdske oblasti, svetle šume, šikare i šibljake, ne ide na veću nadmorsku visinu. Areal rasprostranjenja je u području Mediterana, mediteransko-pontski je florni element. U Srbiji veoma retka vrsta, sa gotovo nepoznatim statusom rasprostranjenja (DD). Prema Flori Srbije, 1976 – a pozivom još na Josifa Pančića – nalažen je u okolini Majdanpeka, ispod planine Starice.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović