Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris graminea L.

Srpski naziv

Perunika tankolisna, šumska perunika


Opis vrste

Višegodišnje biljka (10) 15-35 (60) cm visoka. Rizom tanak, 4-10 mm u prečniku. Stabljika sa strane spljoštena, sa dva uzdužna rebra, sa 1-2 cveta. Listovi uzani, sabljasti ili linearni, 5-10 mm široki, ređe 15 mm, 40-60 (70) cm dugački, obično duži od stabljike. Priperci lancetasti, na leđnoj strani kobiličasti, zeljasti, po obodu opnasti. Cvetovi prijatno mirišu, na peteljkama dužim od plodnika. Cev perigona 3-5 mm duga, mnogo kraća od plodnika; režnjevi perigona uglavnom svetloljubičasti sa tamnim nervima. Spoljašnji režnjevi sa beličastim prugama i sa žutom prugom u sredini, na gornjoj strani bez dlaka, iznad sredine bliže vrhu na jednom mestu suženi, gornji deo objajast ili ovalno jajast, kraći i uži, donji deo duži i širi, široko lancetast ili lancetasto jajast, pri osnovi sužen u nokatac. Unutrašnji režnjevi izduženo objajasti, iste dužine kao i režnjevi žiga. Delovi gornje usne režnjeva žiga trouglasti i po obodu malo nazubljeni. čaura oko 2,5 cm duga, sa istaknutim rebrima. Seme kruškastog oblika. Cveta u maju i junu mesecu. Raste po livadama i listopadnim šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović