Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris sintenisii Janka

Srpski naziv

Sintenisova perunika


Opis vrste

Višegodišnja biljka visoka 18-30 (-50) cm, sa tankim rizomom. Stabljika sa strane spljoštena, malo vijugava, sa 3-4 široko linearna kraća lista i sa 1-3 cveta. Prizemni listovi lancetasti, 3-6 mm široki, sivkasti, duži od stabljike. Cvetovi na kraćim peteljkama. Režnjevi perigona svetloljubičasti sa tamnijim nervima. Spoljnji režnjevi u donjem delu suženi u nokatac crvenkaste boje; unutrašnji nešto kraći, klinasti, zaokrugljeni ili malo usečeni. Prašnice nešto duže od filamenata. Priperci izduženi i zašiljeni, zeljasti, po obodu uzano opnasti. Plod elipsoidna, na vrhu šiljata čaura sa istaknutim rebrima. Cveta IV-VI.
Nastanjuje brdske i gorske oblasti, svetle hrastove šume, šikare i šibljake, dospeva i do 1000 mnv. Areal rasprostranjenja vrste čine Balkan (južni i istočni), Rumunija i Mala Azija. U Srbiji veoma retka, reliktna vrsta, sa nijednom novije potvrđenom lokacijom nalaza (znači statusa DD). Prema Flori Srbije, 1976, a pozivom još na Josifa Pančića, nađe se u okolini Prokuplja (dolina reke Toplice) – podatak koji svakako treba proveriti.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović