Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Iris suaveolens Boiss. & Reuter

Srpski naziv

Mirišljava perunika, mirisava niska perunika


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Crna Gora?, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Grčka, Turska

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović