Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Iridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri

Srpski naziv

Dugovača


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Sredoz. podr. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović