Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Orchidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Liparis loeselii (L.) Rich.

Srpski naziv

Cretnjača


Opis vrste

Višegodišnja sitna biljčica (5-25 cm) sa dve gomoljice na kratkom horizontalnom rizomu. Gomolje (krtole) služe za čuvanje hranljivih materija. Stabljika bezlistna, gola i sjajna, svetlozelena, trouglastog preseka. Bazalni listovi (1-3) dugo eliptično-lancetasti, živo zeleni. U cvastima 4-5 mm dugi, žutozeleno-jednobojni, retko raspoređeni cvetovi. Cvetanje: V-VI.
Kao Evropski endem, spada među naše najređe orhideje. Traži specifične ekološke uslove staništa – kao što mu i ime kaže raste u vlažnim, plutajućim cretovima (Thelypteridi-Sphagnetum). Zbog sužavanja staništa u povlačenju je sa Balkana (u Bugarskoj je već izumro).

Stari naziv: Ophrys loeselii L.; Orchis loeselii (L.) MacMill.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Cela Evropa. Retka.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović