Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Liliopsida -> ordo Asparagales -> familia Orchidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Srpski naziv

Tresetnjača, cretna orhideja


Opis vrste

Višegodišnja, 5-20 cm visoka biljčica, verovatno naša najsitnija orhideja. Stabljika tanka i lomljiva, samo sa bazalnim listovima (1-3), živo zelena, pri vrhu nosi sitne cvasti iste boje. U cvastima svega 2-3 mm široki, ± gusto raspoređeni cvetovi, s kratkim braktejama. Cvetanje: VII-IX.
Cirkumborealna vrsta sa isprekidanim severnim arealom, dok je južnije pa i kod nas glacijalni relikt koji se sačuvao na izolovanim zabarenim područjima. Acidofilna vrsta koja traži bogata tresetna zemljišta. Spada među naše najređe orhideje, status joj je gotovo nepoznat. Tome doprinosi i sitnoća i neupadljivost – postoji mala verovatnoća da se zapazi u gustini okružujuće vegetacije. Tzv. specijalist, koji je vezan za specifične ekološke uslove – kao što mu ime kaže preferira vlažna močvarna staništa sa tresetom (Thelypteridi-Alnetum) i cretove (Thelypteridi-Sphagnetum) – najtipičnije ćemo ga naći u obodnoj vegetaciji močvara na tresetu ili na plutajućim jastucima mahovine tresetnjače (Sphagnum). Zbog nestajanja ovakvih staništa u povlačenju je sa Balkana (u Bugarskoj se već vodi kao izumrla vrsta).

Stari nazivi: Orchis paludosa (L.) Pall.; Epipactis paludosa (L.) F. W. Schmidt; Ophrys palustris Huds.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović