Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Dryopteridaceae

Vrsta

Latinski naziv

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Srpski naziv

Obična paprat, navala, bujatka, muška paprat


Opis vrste

Rizom kos, 20-30 cm dug, debeo i snažan, nečlankovit, račvast, pokriven odrvenelim mrkim ljuspama. Listovi brojni, dvostruko do trostruko perasti, 30-130 cm dugi i 10-30 cm široki, ± čvrsti, u jesen izumiru. Lisna drška 3-5 puta kraća od liske, gusto pokrivena linearnim mrkim ljuspama. Liska izduženo lancetasta, pri vrhu postaje izrazito sužena. Listića prvog reda po 20-35 sa svake strane, 4-7 puta duži od svoje širine. Listića drugog reda po 20 i više pari na najdužim listićima prvog reda, njihove osnove okrenute ka osovini liske su ušasto okriljene, po obodu su testerasto nazubljeni. Sorusi se najčešće nalaze u gornjoj polovini liske, u dva reda po 5-6 na fertilnim listićima drugog reda Vrlo česta paprat u vlažnim šumama senke lišćara, najčešće u bukovim. Raste na humusnom zemljištu raznih geoloških podloga.

Sin. Nephrodium filix-mas (L.) Rich.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena biljka. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice