Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Polypodiales -> familia Aspleniaceae

Vrsta

Latinski naziv

Asplenium adianthum-nigrum L.

Srpski naziv

Crnolisna paprat, crna sleznica


Opis vrste

Krhka, zimzelena busenasta paprat, 30 (-40) cm visoka. Rizom kratak, puzeći, jako razgranat. Listovi kožasto sjajni, na dugoj, u osnovi tamnoj peteljci. Lisna plojka jajasta do lancetasta, sa do 15 jajastih ili kopljastih isperaka I. reda na svakoj strani. Sorusi s duguljastim jednostranim induzijumom. Raste u šumama brdskog pojasa, najčešće na stenama vulkanskog porekla i na kamenitom peščaru. Kod nas je mestimično rasprostranjena, a areal joj čine Evropa, umerena Azija, Atlantski otoci i Afrika.

Stari naziv Asplenium nigrum Lam.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Mestimično rasprostranjena biljka (sve bivše rep. osim Crne Gore): Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice