Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Equisetophyta -> classis Sphenopsida -> ordo Equisetales -> familia Equisetaceae

Vrsta

Latinski naziv

Equisetum arvense L.

Srpski naziv

Rastavić, poljska preslica, mala preslica


Opis vrste

Rizom duboko u zemlji, dlakav i na nodusima sa mrkim lancetastim igličastim listićima, koji su srasli u rukavac. Sterilno stablo 10-80 cm visoko. Rebra ima 4-6-19. Fertilno stablo se pojavljuje pre sterilnog, nerazgranato, 10-30 cm visoko. Sporofilni klas dug 1-4 cm. Sporonosi III-VI.
Stanište: Široko rasprostranjena vrsta pored potoka, reka, na vlažnim aluvijalnim terenima, pored železničkih nasipa, na oranicama i zapuštenim mestima. Opšte rasprostranjenje: Hladna i umerena područja Evrope, Azije i Severne amerike. Koristi se kao sredstvo za bojenje vune i kao diuretižno sredstvo.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović