Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Equisetophyta -> classis Sphenopsida -> ordo Equisetales -> familia Equisetaceae

Vrsta

Latinski naziv

Equisetum ramosissimum Desf.

Srpski naziv

Razgranati rastavić


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Peščana i kamenita mesta. Rasprostranjena biljka.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović