Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Lycopodiophyta -> classis Lycopodiopsida -> ordo Lycopodiales -> familia Lycopodiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lycopodium clavatum L.

Srpski naziv

Prečica, crvotočina prasuljica, plavun


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex V (EEC 1992-2009 EC);
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Mestimično rasprostranjena (osim ravničarskih predela). Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović