Vrsta

Latinski naziv

Selaginella selaginoides (L.) Link

Srpski naziv

Selaginela


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Planin. pašnjaci. Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, Karpati.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović