Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Attelabidae

Vrsta

Latinski naziv

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

leskin cigaraš


Opis vrste

Česta vrsta u brdsko planinskom poručju Srbije. Lako se prepoznaje po jarko crvenim pokrilcima veličine od 6 do 8 mm. Najčešće se javljaju na leski a zatim i na jovi, bukvi, grabu, hrastu i kruški. Ženka cigaru savija samo od jednog lista, koji prethodno iseče sa jedne strane, uključujući i glavni nerv, ostavljajući samo uzanu traku lista o kojoj cigara visi. Larve se razvijaju i metamorfoziraju tokom leta dok su cigare još na granama i iz kojih izlaze odrasli insekti. U dobrim godinama oni se odmah pare i formiraju nove cigare koje u jesen otpadaju i u kojima prezimljavaju larve.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice