Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cetoniidae

Vrsta

Latinski naziv

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)

Srpski naziv


Opis vrste

Ovaj insekt, veličine od 2,3 do 4 cm rasprotranjen je od severne Amerike preko Evrope, Turske, severositočnog Sibira, severoistočne Kine do Japana. Svuda je vrlo retka i javlja se samo u onim područjima koja nisu pod uticajem šumoprivrednih aktivnosti. Razvijaju se u šupljinama mrtvih uspravnih stabala različitih lišćara. Čak i odrdasli insekti mogu ceo svoj životni ciklus da provedu u ovakvim šupljina koje napuštaju samo tokom noći. Iz tog razloga ga u Evropi zovu – buba pustinjak. Mužjaci ispuštaju specifičan feromon koji ima miris kože i koja pomaže lakšem pronalaženje partnera. Razviće traje tri do četri godine. Novija istraživanja ove vrste na genetičkom nivou u Evropi pokazuju jasnu genetičku diferencijaciju i neki naučnici smatraju da je reč o nekoliko različitih vrsta. Prema tim istraživanjima kod nas se javlja vrsta O. barnabita Motschulsky, 1845.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice