Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cucujidae

Vrsta

Latinski naziv

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

Srpski naziv


Opis vrste

Veličine od 11 do 15 mm, od gore jako spljošteni insekti jarko crvenog tela. I larve i odrasli se mogu naći ispod kore listopadnog (retko crnogoričnog) drveća, najčešće topole i vrbe. Glave je iza očiju jako proširena. Glava iznad čeljusti i bokovi vratnog štita su zatamljeni, po čemu se razlikuje od daleko ređe vrste Cucujus haematodes Erichson, 1845 kod koje su ovi delovi crveni. Hrane se larvama i odraslim oblicima drugih člankonožaca koji se mogu naći ispod kore drveta.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice