Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Phyllobius thalassinus Gyllenhal, 1834

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Alopecurus pratensis, Agropyrum repens, Potentilla reptans, Urtica dioica. Ovu vrstu karakteriše kratka rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti u maju i junu. syn. Phyllobius scutellaris Redtenbacher, 1849
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Jugoistok Srednje Evrope, Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, Srednja Azija, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica