Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Polydrusus thalassinus Gyllenhal, 1834

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Quercus, Carpinus, Corylus. Kod ove vrste rilica je kratka. Svoje stanište nalazi u žbunastoj vegetaciji. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do jula.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Jugoistok Srednje Evrope, Istočna Evropa, Jugoistočna Evropa.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica