Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Dermestidae

Vrsta

Latinski naziv

Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)

Srpski naziv

muzejska buba


Opis vrste

Odrasli sa karakterističnom dekoraciojom na pokrilcima na kojoj dominira jedna široka poprečna bela traka. Kao i A. museorum i A. scrophulariae i ova vrsta je česta kosmopolitska štetočina u skladištima biološkog materijala.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice