Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Dermestidae

Vrsta

Latinski naziv

Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761)

Srpski naziv

muzejska buba


Opis vrste

Kao i A. scrophulariae i A. pimpinelle i ova vrsta je kosmopolitska štetočina u skladištima biološkog materijala.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice