Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Carabidae

Vrsta

Latinski naziv

Carabus granulatus Linne, 1758

Srpski naziv


Opis vrste

C. granulatus je široko rasprostranjena vrsta, nastanjuje ceo palearktički region a ima ga i u Severnoj Americi. Nije izbirljiv po pitanju nadmorske visine, pa ga ima i u ravnicama kao i u planinskim predelima. Lako se može pomešati sa sličnim vrstama. Boja tela varira od bakarno crvene do skoro crne, a veličina se kreće od 17-23mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica