Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Scarabaeidae

Vrsta

Latinski naziv

Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781)

Srpski naziv


Opis vrste

Sitan balegar večine do 6 mm. Mužjaci ove vrste se lako raspoznaju po paru kratkih uspravnih roščića i crvenkastim mrljama oko ramena i na vrhovima pokrilaca. Naseljavaju suva, sunčana mesta na pesku ili lesu. Javljaju se od sredine aprila do kraja septembra u ekskrementima krava, konja i ljudi, ali mogu se naći u u leševima kičmenjaka.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Rasprostranjena uglavnom u južnim delovima Evrope a sporadično u srednjoj Evropi. Spominje se i iz Maroka, Alžira, Male Azije Sirije, Mesopotamie i Arabije.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice