Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Helianthus decapetalus L.

Srpski naziv


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 1-2 m. Podzemni stoloni 15-20 cm dugi, tanki, vretenasti, razgranati, na krajevima nešto zadebljali. Stabljika razgranata, u donjem delu gola, grane više ili manje gusto pokrivene dlakama. Listovi u donjem delu stabljike naspramni, u gornjem naizmenični, 10-20 cm dugi, oko 8 cm široki, donji široko-jajasti, gornji jajasti do rombični, suženi u kratku dršku, ušiljeni, nazubljeni, na licu zeleni i hrapavi, na naličju svetliji i manje hrapavi. Na biljci se razvije 40-60 glavičastih cvasti. Listići involukruma stršeći, savijeni, crni. Obodni listovi jezičasti, oko 2,5 cm dugi, zlatnožuti, obično ih je po 12-14 u cvasti. Cveta od avgusta do oktobra meseca. Poreklom je iz Severne Amerike. Gaji se kao ukrasna biljka, kao podivljala raste na vlažnim ili poplavnim staništima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović